Psikiyatri ve Psikoterapi

Psikiyatri ve psikoterapi hakkında her şey...

Bipolar Duygudurum Bozukluğu

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Bipolar Bozukluk Nedir?

bipolar_bozukluk Bipolar bozukluk, ruh halinde iniş-çıkışların yaşandığı, depresyon atakları ile mani ya da hipomani ataklarının birbirini izlediği bir psikiyatrik hastalıktır. Kronik bir rahatsızlık olan bipolar bozukluğun doğal seyri sırasında sık yineleme oranı izlenmekte, bu durum da kişide işlevsellik kayıplarına yol açabilmektedir. İlk atak (manik, hipomanik ya da depresif) genellikle stresli bir durumla ilişkili olarak ortaya çıkmakta, daha sonraki ataklar ise hastanın yaşantısını etkileyen olaylardan ve koşullardan genellikle bağımsız olarak ortaya çıkmaktadır.

Her ne kadar bu çeşitli biyolojik ve duygusal faktörlerin bu rahatsızlıkla ilişkili olduğu söylense de her bir faktörün özel olarak oynadığı rolü açıklayabilecek bir hipotez henüz ortaya sürülememiştir. Bipolar bozukluk eğer depresyon ile mani atakları birbirini izliyorsa tip I adını almaktadır, bu rahatsızlık her iki cinsiyette de birbirine yakın bir görülme sıklığına sahiptir. Depresif ataklar ile hipomani birbirini izlediği takdirde bu rahatsızlık tip II bipolar bozukluk adını almaktadır. Tip II bipolar bozukluk kadınlarda daha sık olarak gözlemlenmektedir. Her iki tip için de başlangıç yaşı ortalama 21 olarak gözlemlenmektedir. Yılda en az dört kez mani ya da depresyon atağı geçirenler “hızlı döngü içerisindekiler” olarak kabul edilmekte ve bu hastaların tedavisi diğerlerine göre daha zor olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Duygudurum Bozukluklarının Nedeni Nedir?

Duygudurum (Afektif) bozuklukları ruh halinin dalgalandığı durumlardır. Bu grup içerisinde depresif, bipolar, distimik ve siklotimik bozukluklar yer almaktadır. Nedenleri bilinmemekle birlikte başlangıçları üzerinde etkili olabilecek çeşitli faktörler bildirilmiştir:

Biyokimyasal bozukluklar: Serotonin, nörepinefrin, asetilkolin, dopamin, GABA ve nöropeptit nöroiletiminde eksiklikler.

Nöroendokrin denetimi: Hipotalamik-hipofizyel-adrenal aks depresif durumlarda ve stresli anlarda yüksek düzeylerde kortizol üretmektedir. Bu hiperkortizolemi hipokampal nöronlar üzerinde zararlı etkilere sahiptir. Ayrıca tiroid aksının, özellikle de hipotiroidizmin duygu durum bozukluklarıyla bağlantılı olduğu düşünülmektedir.

Nörogörüntüleme: Duygusal davranışı ve strese verilen yanıtı denetleyen çok sayıda yapıda değişiklikler gözlendiği bildirilmiştir.

Genetik faktörler: Bipolar bozukluğu olan hastaların %50’sinde duygu durumu etkileyen aynı rahatsızlığa ilişkin pozitif aile öyküsü bulunmaktadır. Majör depresif bozukluk aynı zamanda genetik bir bileşen de içerebilmektedir.

Psikososyal faktörler: Hayata dair durumlar, çevresel stres, daha önce bireyin ve ailenin içinde bulunduğu çevre bu hastalıkların başlangıcında etkili olabilen değişkenleri oluşturmaktadır.

Hangi Ruhsal Rahatsızlıklar Bipolar Bozukluklar İçerisinde Değerlendirilir?

Bipolar bozuklukların spektrumu içerisinde DSM-IV-TR’ye (Akıl Hastalıkları için Tanısal ve İstatistiksel Kılavuz, gözden geçirilmiş dördüncü baskı) göre tip I ve II bipolar bozukluklar, siklotimi ve başka şekilde tanımlanmamış bipolar bozukluk yer almaktadır.

Tip I bipolar bozukluğun en belirgin özelliği en azından bir adet manik atağın mevcut olmasıdır; tip II’de ise tekrarlayan majör depresif ataklara en az bir adet hipomani atağı eşlik etmektedir.

Siklotiminin karakteristik özelliği hipomani ve depresyon semptomlarını içeren çok sayıda farklı dönemin yaşanması ancak depresyonun majör depresyon atağı için belirlenen kriterleri karşılamıyor olmasıdır.

Başka şekilde tanımlanmamış bipolar bozukluk içerisinde spesifik rahatsızlıklardan her hangi birisi için belirlenen kriterleri doldurmayan, bipolar özelliklere sahip hastalıklar yer almaktadır.

Major Depresif Atak Nedir?

depresyon Depresif atak, ruh halinde iki haftadan uzun süren bir değişikliktir; karakteristik özelliği çökkün bir ruh haline sahip olunması ya da hemen hemen tüm aktivitelerden keyif alma kapasitesinin ya da bu aktivitelere duyulan ilginin azalmasıdır. Bireyin daha önceki aktivitesine nazaran bir değişim izlenmekte ve belirtiler belirli maddelerin (ilaçlar) etkilerinden ya da hipotiroidizm gibi organik hastalıklardan kaynaklanmamaktadır. Atak esnasında kişi günün büyük bir bölümünde ve neredeyse her gün kendini mutsuz ya da boşluk içerisinde hissetmektedir. Bu duruma sık sık ağlama nöbetleri, halsizlik, yorgunluk veya enerji noksanlığı eşlik etmektedir. Uyku, iştah ve motor aktivite az ya da çok oranda etkilenmektedir. Ayrıca birey kararsızlık yaşayabilmekte, düşünme ve konsantre olma kapasitesinde düşüş gösterebilmektedir. Karakteristik olarak aşırı ya da uygunsuz bir şekilde işe yaramazlık ve suçluluk hissi oluşabilmektedir (çıldırtıcı düzeylere varabilir). Ayrıca tekrarlayıcı ölüm düşünceleri (sadece ölüm korkusu değil) ve intihar fikirleri ya da girişimleri de tespit edilebilmektedir. Tüm bu belirtiler ciddi bir sıkıntıya sebebiyet verebilmekte ve bireyin yaşantısındaki sosyal, mesleki ve diğer önemli alanlarda bozulmalara yol açabilmektedir.

Manik Atak Nedir?

manik_atak Manik atak karakteristik olarak en az bir hafta süren anormal, öforik ya da bozulmaya açık bir duygu durumunu temsil etmekte ve bireyin hastaneye yatırılarak takip edilmesini gerektirebilmektedir. Başlangıç ani ya da sinsi bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Manik atak sırasında kendine aşırı güven duyma ya da grandiyözite, uyku ihtiyacında azalma, hızlı ve tutarsız konuşma, düşünce akışında “fikir uçuşmalarına” varabilen bir hızlanma yaşanabilmektedir. Dikkat kolaylıkla alakasız bir uyarana doğru kayabilmekte ve istemli psikomotor aktivitenin düzeyi artmaktadır. Manik atak geçiren bir birey zevke dayalı aktivitelerde abartıya kaçabilmekte ve bu durum ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Çok fazla ve gereksiz alışveriş yapma, abartılı ve dikkat çekici bir şekilde makyaj yapma ve giyinme görülebilir. Cinsel konularda yaşanan kural tanımazlık sıklıkla bireyin kültüründe normal olarak kabul edilen sınırın aşılmasına neden olmaktadır. Bu durum bazen bireyde gerçeği değrlendirme yetisinde bozulmalara neden olabilmekte ve bireyin kendisine ya da diğerlerine karşı oluşturduğu risk nedeniyle hastaneye yatışı gerekli hale gelebilmektedir. 

Hipomanik Atak Nedir?

Hipomanik bir atakta karakteristik olarak yukarıda bahsedilen belirtiler izlenmekte ancak bu daha hafif bir formda ve psikotik belirtiler olmaksızın gerçekleşmektedir. En az dört gün boyunca devam eden bu süreç sosyal ya da mesleki yaşantıda sorun oluşturacak ya da hastaneye yatırma ihtiyacı doğuracak kadar ciddi boyutlara ulaşmamaktadır.

Bipolar Bozuklukta Tedavi Nasıl Olur?

Nükslerin erken dönemde tespit edilebilmesi, tedavi uyumuna bağlı kalınması ve psikososyal stres faktörlerinin iyi düzeyde kontrol altına alınması açısından gerek psikolojik eğitim için, gerekse etkilenen birey ve aile çevresi ile psikiyatri uzmanı arasında sağlanan terapötik birliktelik hayati öneme sahiptir. Depresif, hipomanik ya da manik semptomlar kimi zaman bu durumdan muzdarip olan birey tarafından açıkça algılanamadığı için bu bireyle temas içerisinde bulunan kişilerden bilgi toplamak önem taşımaktadır. Hasta Psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilerek poliklinikten mi tedavinin uygulanmasının daha uygun olduğuna yoksa hastanın hastaneye yatırılması mı gerektiğine karar verir; bu karar bireyin psikotik özelliklerine, bilişsel bozukluklarına, kendini ve diğerlerini riske sokup sokmayacağına bağlı olarak belirlenmektedir.

Bipolar hastanın tedavisinde ve yeni atakların önlenmesinde ilk sırada tercih edilen ilaçların içerisinde lityum, valproat ve karbamazepin gibi duygu durumu dengeleyici ilaçlar yer almaktadır. Bazı koşullar altında benzodiyazepinler, antidepresan ilaçlar, antipsikotik ilaçlar ya da elektrokonvülsif tedavi gibi alternatif ya da destekleyici tedavi seçenekleri de endike hale gelebilmektedir.

Tedavi planlaması içerisinde gerek hastalar gerekse aileleri için spesifik psikoterapötik tedavi uygulamaları da fayda sağlayabilmektedir.

Bugün için henüz ilaç tedavisinden bağımsız olarak tek başına kullanılması bipolar bozukluk için düşünülecek durumda değilse de, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi yönteminin bipolar bozukluğun öncül belirtilerinin saptanması, hastalığa özgü biliş ve davranışların değiştirilmesi, günlük etkinliklerin planlanması, düşünce ve inançların gerçekliğinin test edilmesi, düşünce kayıtlarının tutulması ve riskli olabilecek davranışların en az 48 saat ertelenmesi gibi tekniklerin uygulanması ile hem hastalık ortaya çıkmadan önce önleyici olarak, hem akut depresif dönemde iyileştirici bir etki göstererek, hem de yeni duygudurum dönemlerinin ortaya çıkmasını engelleyerek etkili olabilmektedir. Bunun yanında hastaneye yatış, genel olarak belirtilerin şiddeti ve kalıntı belirtilerde azalma, işlevsellik düzeyi ve ilaç uyumunda artma sağlayabilmektedir. 

Kimler Hastaneye Yatırılarak Tedavi Edilmeli?

  • Diğer insanlara yönelik şiddet uygulama riski ve intihara meyilli düşünceleri olanlar
  • Psikotik özellikler gösterenler
  • Belirgin bilişsel bozukluğu olanlar
  • Riskli davranışlar sergileyenler ve
  • Madde bağımlılığı olanlar

hastaneye yatırılarak tedavi altına alınmalıdır.

 

Yorumlar  

+1 #1 fadime uzun 09-01-2011 20:43
Benim eşim de aynı rahatsızlık var, madde kullanıyor, hastaneye yatış için nasıl bi yol izlemeliyim? Lütfen yardımcı olun... :sad: :cry:
+1 #2 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 10-01-2011 02:07
Öncelikler geçmiş olsun, eşinize de acil şifalar dilerim. Bipolar bozukluğu olan kişilerde madde kullanımı çok sık görülebilen bir durum. Özellikle manik atak sırasında daha çok madde kullanımı olur. Madde kullanımı da bu hastalığın ortaya çıkmasını tetikleyebilir. Eğer eşiniz Manik atak döneminde ise büyük ihtimalle hiç bir şeyi olmadığını ve kendisini çok iyi hissettiğini söyleyebilir. Böyle bir durum var ise eşinin yakınlarından da yardım alarak bir şekilde eşinizi hastanenin acil servisine getiriniz. Eğer bunu yapamıyorsanız kaymakamlık vasıtası ile polisten yardım alıp eşinizi gerekirse zorla hastaneye gelmesini sağlayabilirsin iz. Hastanede bir Psikiyatri uzmanı tarafından eşiniz muayene edildikten sonra ilk müdahalesi yapılıp varsa uygun bir Psikiyatri kliniği oraya yatışı yapılır veya uygun bir kliniğe sevk edilir. Ama ilk önce bir şekilde eşniz hastaneye gelmesi gerekir.
#3 uğurcan acar 22-01-2011 22:08
Doktora gittim 2 tane ilaç verdi, biri yatarken birini sabah içiyorum. Normal hayattayken bir anda sanki rüya görüyormuş gibi oluyorum, bazende bir anda durup duruken üzülüyorum bu nedir ve ne kadar sürede geçer lütfen bana yardımcı olun.
#4 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 23-01-2011 20:38
Alıntılandı uğurcan acar:
Doktora gittim 2 tane ilaç verdi, biri yatarken birini sabah içiyorum. Normal hayattayken bir anda sanki rüya görüyormuş gibi oluyorum, bazende bir anda durup duruken üzülüyorum bu nedir ve ne kadar sürede geçer lütfen bana yardımcı olun.

Sizin anlattığınızdan anladığıma göre şuanda bir karma atak geçiriyorsunuz. Karma atak döneminde hem manik atak belirtileri hem de depresif atak belirtileri (çöküntü) aynı anda bulunabilir. Size tavsiyem doktorunuzun verdiği ilaçları düzenli kullanıp sık aralıklarla (en az haftada bir) doktorunuza kontrole gitmeniz. Bu belirtilerin geçmesi de kişiden kişiye fark etmekle birlikte 1-2 hafta sürebilir.

Lütfen sorularınızı http://www.psikiyatri-psikoterapi.com/forum/ adresindeki forum üzerinden sorun.
#5 eflatun eflatun 25-10-2011 19:03
Merhaba ,
Bende aşagı yukarı 5 yıldır bu duygu karmasası içindeyim.Daha once depakin ve yanı sıra bir cok ilaç kullandım fakat bugun lithurile kadar geldik. Doktorum bipolar tıp2 oldugumu ve 4 yıllık bir lityum tedavisi öngördü fakat kesin değilmiş ümit ediyoruz ki 4 yıl olsun. Anlayamadığım niçin bı kadar uzun bir süre ve sadece kullandıgım lıtyum benı duzeltir mi? Baska yapmam gereken bir sey yok mu? Ne benim hayatımı kolaylastırır ne zora sokar? Çalısmak istemiyor muyum yoksa çalısamıyor muyum onu bile anlayamıyorum, eskisi gibi dikkatli değilim. Eskiden unutmazdım ama simdi hatırlayamıyoru m. Hangi ben normal ben bilmiyorum. Nerede nasıl hareket etmeliyim bilmiyorum sanki. ZORLANIYORUM tek kelimeyle, hemde cok zorlanıyorum yasarken...
#6 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 04-06-2012 21:13
Bipolar Bozukluk süreğen gidişli bir hastalıktır, onun için bu hastalığın tedavisi uzun sürelidir. Bu hastalığın tedavisinde en etkili ilaçlardan birisi Lityum dur. Lityum tedavisi bu hastalığa karşı koruyucudur ve sizin duygu durumunuzun çökmesini veya kabarmasını engelleyici özelliği vardır. Söylediğiniz şikayetlerinize de bakılırsa sizin şu anda Depresyonda olduğunuzu düşünüyorum. Size önerim ilaçlarınızı düzenli kullanın ve kontollerinizi aksatmayın.
Saygılarımla..
#7 tuğçe 14-09-2012 12:16
Ben 18 yaşındayım. Bipolar bozukluğum olduğu düşüncesindeym. Nedenlerimse: her şey üniverşiteye hazırlandıgm zaman arttı. Ben kendimı sınıf arkadaşlarımdan yüksek görüyordum. Çalışkandım. Ama ne olursa olsun onlardan yüksekte okumalıydım. Sınavda bu durum sorun yarattı ve sınavdan sonra aklıma tùrlü türlü meslekler gelmeye başladı. Kararlarım sürekli değisiyodu . Bunla beraber ben birden enerjiyle dolup seviniyorum. Sonra aklıma başka birşey gelip üzülüyorum . Bu durum aylardır var. Bazı arkadaşlarım tuhaf davrandıgımı söyledi. Planlarım sürekli değişiyor. Bazen intiharı bile düşùmdüm. Bende ne var?
#8 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 20-09-2012 00:22
Yazdıklarınıza bakılırsa sizde gerçekten bipolar bozukluk olabilir. Mevcut şikayetleriniz nedeniyle olumsuz bir şey yaşamadan önce bir yardım alın. Tavsiyem zaman kaybetmeden bir psikiyatri hekimine başvurmanız.
Saygılarımla.
#9 depresyondayım 31-03-2013 17:44
Çok hastayım ben, bişey düşündiğim zaman yada aklım getirdiğmde o şey yapmasam kendimi tutamıyorum, bazen intihar ve ölüpte kurtulayım düşünüyorum. Hayattan zevk alamıyom, kunuşmalarım kekelemeye başladım çünkü kunuştuğum zaman aklıma düğşünce geldimi durup tekrar cümele başına geçip tekrar aynı cümleyi tekrarlıyom. İnterneten deprasyon testı yaptım 30-63 arası şidetli depresif olduğunu çıktı, aldığım puan 37 oldu.
#10 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 07-04-2013 00:57
Sizin bu anlattıklarınız a göre anlaşılan sizde Obsesif Kompulsif Bozukluk dediğimiz rahatsızlık var. Aynı zamanda da buna eşlik eden Depresyon da var gibi. Size önerim biran önce bir Psikiyatri hekimine gidip tedavi yardımı alın.
Saygilarimla.
#11 fatma 07-07-2013 00:18
Yazılarınızı, yorumları okudum. Benimde pskiyatr dr tarafından konulmuş bipolar teşhisim var, 40mg paxera, 50mg solian almama rağmen kendimi hep mutsuz işe yaramaz hissediyorum. İlaçlarımı hiç bırakmama rağmen neden böyle oluyor? Teşekkürler.
#12 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 07-07-2013 10:49
Merhaba,
Tarif ettiğiniz şikayetlerinize göre siz hala depresyon dönemindesiniz. Bipolar depresyonun iyileşmesi biraz zaman alabilir. Ayrıca eğer kullanmakta olduğunuz tedavi yeterli gelmiyorsa gerekirse antidepresan tedaviyi güçlendirecek ek tedaviler de verilebilir veya ilaç değişikliği yapılabilir. Tabii bunları yapacak olan sizi takip ve tedavi eden psikiyatri hekimidir. Sık aralıklarla (en az ayda bir) psikiyatri poliklinik kontrollerine gitmenizi öneririm.
Saygılarımla.
#13 gülşah 24-09-2013 20:06
Merhaba ben lustral 50lik ve quet 25lik kullanıyorum eskiye göre çok iyiyim fakat bir aydır felan kendimden emin olamıyorum bişey söylüyorum acaba o söylediğimin dışında bişeymi söylüyorum diyorum yada karşımdakinin asıl konuştuğundan başka bişeymi anlıyorum diyorum arkadaşımla buluşmaya gittiğimde yıne aynı şey oluyor bu seferde acaba karsımda kımse yok da ben mi öyle görüyorum gibi bişeyler oluyor. Dikkat dağınıklığım var alınganım gece korkum da var
#14 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 01-09-2014 22:10
Merhaba, bu tarif ettiğiniz şikayetler depresyon belirtisi olabilir. Doktorunuza kontrole gitmenizi öneririm.
Saygılarımla.
#15 caglar 15-10-2014 00:48
HOCAM BENDE KENDIMDE DUYGU DURUM BOZUKLUGU OLDUGUMDAN SUPHELIYIM DOKTORUM DEPRESIF EPIZODLAR F32.8 VE DIGER TESHISI KOYDU BUNUN ACILIMI NEDIR
#16 gülser 24-11-2014 16:27
Benim yasadigim bir travba sonucu 3,5senedr duygudurum bozuklugu tedavisi goruyorum 5 defa hastahaneye yattm bu sure icinde ve 4 seansta şok tedavisi oldum suanda olayn ustunden 3,5 sene gecmesine rağmen daha dun yasams gibi hergun olay aklima geliyor ve hatta hic aklimdan cikmiyor hastahaneye tekrar yatmama ve sok tedavisi olmama gerek varmi hocam?
#17 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 30-11-2014 14:06
Alıntılandı caglar:
HOCAM BENDE KENDIMDE DUYGU DURUM BOZUKLUGU OLDUGUMDAN SUPHELIYIM DOKTORUM DEPRESIF EPIZODLAR F32.8 VE DIGER TESHISI KOYDU BUNUN ACILIMI NEDIR

Merhaba, bu teşhisin anlamı Major Depresyon dur. Major Depresyon da bir duygu durum bozukluğudur.
Saygılarımla.
#18 Selin 13-01-2015 23:05
Doktor bana depresyon tanısı koydu ve şuan cipralex ve desyrel kullanıyorum, fakat ben de acaba bipolar mıyım diye düşünüyorum son zamanlarda çünkü değişken bir ruh hali içerisindeyim, ilk defa bu kadar kötüyüm geçen sene yaşadığım olaylar ve annemin kanser olmasından sonra üniversiteyi bıraktım ve depresyon tedavisi görmeye başladım ama ondan öncesinde kendimi değişmiş gibi hissediyordum doktorumla bunu paylaşmalı mıyım ne yapmalıyım
#19 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 16-01-2015 15:37
Merhaba Selin hanım,
Tarif ettiğiniz şikayetler ve verilen tedavi sizde Depresyon olduğunu düşündürüyor. Bipolar bozukluk olduğunu söyleyebilmek için Manik Atak geçirilmiş olması gerekiyor. Depresyon sırasında da insanın kendisini garip duygular içinde hissetmesi söz konusu olabilir. Ama siz yine de tüm şikayetlerinizi doktorunuzla paylaşın ki size uygun tedaviyi verebilsin.
Saygılarımla.
#20 Strange Girl 17-01-2015 01:14
Meraba ben 16 yasındayım her sabah kalktığımda bi farklı uyanıyorum ya enerji dolu yerinde duramayan yada ölmek isteyen arkadaslarım da söylüyo çok garipsin ben ergenlikten kaynaklı olduğunu düşünüyorum ancak bazen kendimi okadar mükemmel hissediyorum ki anlatılmaz yasıma ve kız olmama ragmen uyusturucu kullanmak istiyorum çok düşünüyor hayal kuruyorum Hiç bişey anlayamıyor ezberleyemiyoru m ne yapacagım bilmiyorum çoğu zaman hiç uyumuyorum abim de bipolar ama tüm bunlar sizce ergenlik belirtisi mi? Lütfen yardımcı olun ilginiz için gerçekten çok tesekkür ederim
#21 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 18-01-2015 13:47
Merhaba, tarif ettiğiniz şikayetler tek başına ergenlikle açıklanamaz. Abinizde de Bipolar Bozukluk olması da sizde genetik yatkınlık olduğunu göstermektedir. Bu şikayetleriniz Bipolar Bozukluk belirtisi olabilir. Zaman kaybetmeden Çocuk Psikiyatrisi, yoksa Erişkin Psikiyatrisi uzmanına başvurmanızı öneririm.
Saygılarımla.
#22 yasemin 05-03-2015 02:47
Oncelikle merhaba.
Ben 23 yaşındayım.Baze n cok neşeli enerjik hic bir şeyi umursamayan surekli gülen eğlenen ve cok konuşan biriyim fakat bazen de okadar kötü oluyorum ki ben bile şaşırıyorum kendime herşeye aglayan aklıma sürekli kötü şeyleri takan surekli ağlamak isteyen herşeye takilan biri olup çıkıyorum kafamda sürekli bir seyler kuruyorum ve dogruymus gibi aglayip uzulebiliyorum ve bu zamanlar siddete megilli oluyorum genelde ne soylense bagirip cagiriyorum kendime hakim olamiyorum resmen icimden baska biri çıkıyor gibi karsimdaki insanlara fiziksel olarak degil de bagirarak cagirarak zarar verdigimi düşünüyorum ve bir kac dakika sonra oturup agliyorum neden boyle bisey yaptim diye pisman oluyorum .siizce bipolar olabilirmiyim ya da neden boyle sorunum ne?bbu durumdan cok rahatsiz oluyorum etrafimdakilerd e ayni sekilde.sşimdid en tesekkurlrr.
#23 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 22-03-2015 23:07
Merhaba Yasemin hanim,
Bu saydığın şikayetlerine bakılırsa sizde bir duygudurum bozukluğu var gibi görünüyor (depresyon, bipolar bozukluk, siklotimi vb.). Ancak sadece bu bilgilere dayanarak bipolar bozukluk var diyemiyoruz. Size önerim biran önce bir Psikiyatriste gitmeniz ve takip ve tedaviye başlamanızdır.
Saygılarımla.
#24 atalay 25-03-2015 22:19
Merhaba yasim 26 duygusal yoksunluk tedavisi hakkinda bilgi almak istiyorum.hergu n intihar etmeyi dusunmem normal mi vede 5_6sendir neredeyse yasamayi hatta konusmayi unuttum tesekkur ederim.
#25 eylul 28-03-2015 14:00
Merhaba.
Ben 16 yaşındayım. Yaklaşık 3 senedir bipolar-bozuklu k tedavisi görüyorum. Okula gidince nedensiz yere eve geri dönüyorum. Huzursuzluk başladı, her ne istesem anında yapılmasını istiyorum. Geceleyin uykudan önce kapıların kilitlerini kontrol ediyorum. Ara sıra konuşma esnasında zihnimdekileri unutuyorum. Ayrıca bir işi yaptıktan sonra işi yaptığımdan emin olamıyorum.Sizc e bipoların yanısıra hangi bozukluğu yaşıyorum? Teşekkürler.
#26 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 28-03-2015 14:41
Alıntılandı atalay:
Merhaba yasim 26 duygusal yoksunluk tedavisi hakkinda bilgi almak istiyorum.hergun intihar etmeyi dusunmem normal mi vede 5_6sendir neredeyse yasamayi hatta konusmayi unuttum tesekkur ederim.

Merhaba Atalay,
Tarif ettiğin şikayetlerine bakılırsa sende Depresif duygu durum var. Şu an Major Depresyon geçiriyor olabilirsiniz. Size önerim bir an önce bir Psikiyatri hekimine başvurun ve tedavi olmaya başlayın.
Saygılarımla.
#27 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 28-03-2015 15:16
Alıntılandı eylul:
Merhaba.
Ben 16 yaşındayım. Yaklaşık 3 senedir bipolar-bozukluk tedavisi görüyorum. Okula gidince nedensiz yere eve geri dönüyorum. Huzursuzluk başladı, her ne istesem anında yapılmasını istiyorum. Geceleyin uykudan önce kapıların kilitlerini kontrol ediyorum. Ara sıra konuşma esnasında zihnimdekileri unutuyorum. Ayrıca bir işi yaptıktan sonra işi yaptığımdan emin olamıyorum.Sizce bipoların yanısıra hangi bozukluğu yaşıyorum? Teşekkürler.

Merhaba,
Bazen Bipolar Bozukluğa kaygı bozukluğu belirtileri eşlik edebilir. Sizin tarif ettiğiniz şikayetler de kaygı bozukluğu belirtileri dır. Özellikle de Obsesif Kompulsif Bozukluk belirtilerini tarif etmektesiniz.
Saygılarımla.
#28 deniz 02-06-2015 18:20
cok stresli durmlrda kendiliğinden konuşma ama bunun farkında olma ne tur bi hastalıktır kaygı bozukluğuna giriyor acaba
#29 meyra 05-06-2015 22:20
Merhaba, ben 17 yaşındayım ve çok uzun zamandır psikolojik sorunlarım var. Bir an her şeye gücüm yeter diye düşünürken iki dk sonra artık yaşamaya enerjim yok gibi hissediyorum. Hiçbir şey günümü mahvedemez, çok mutlu ve iyiyim derken çok geçmeden ağlamaya başlayıp intihar düşünceleri arasında boğulmaya başlıyorum. Olmayan şeylerin varlığını sezdiğim de çok oluyor.. şu an yurtdışındayım ve burada rahatlıkla konuşabileceğim , beni anlayabilecek bir psikolog veya psikiyatrist yok. Bu yüzden uzun zamandır kendi kendimi çözmeye çalışıyorum.. Bipolar bozukluk belirtileri mi bunlar? Türkiyeye dönüp bir psikiyatra danışana dek ne yapmamı önerirsiniz?
#30 Maya 09-06-2015 15:18
Merhaba ben maya 12 yaşındayım yardima ihtiyacim var çünki muhtesem bi günün ardinda bi anda uzuluyorum ve sebepsiz yere aglamak istiyorum gokyuzune bakiyorum ölü gibi hissediyorum bazen ölmek istiyorum ruhumun disari cikmasini istiyorum ve gercekden en sonunda hicbisey yokken lanet olsunki niye böyleyim arastirdim ve duygudurum bozukluğu cikdi karsima sonra bipolar bozukluk ablamda zamaninda gitti psikoloğa üstüne cok gittiler cunki ama simdi bende istesem ablandan etkilendin diyicekler ailemlede paylaşamiyorum tek istedigim normal insanlar gibi yasamak mutlu gunlerimi zehit etmemek hemen sinirlenmemek arkadaslarimi kirmamak ve en onemlisi de bu yaşta intihar duygusundan kurtulmak ne olur bana yardim edin ne yapicagimi bilmiyorum en son intihar dusuncesinden 3 saatte vazgecdim ve elllerim titredi gercekden yasamak istemiyorum cok uzuluyorum su an bile aglamak istiyorum artik bundan sonra yapabilicegime inanmıyorum cok enerjik oluyorum sanki bi anda enerjimi çekiyolar ve ben üzülüyorum nolur yardim edin
#31 simge 28-06-2015 02:10
merhaba. iki ay önce doktora gittim bipolar tip 2 teşhisi koydular ancak asıl rahatsız olduğum konuyu göremediler. herhangi bir atağım olmamasına rağmen her zaman iletişimim sırasında insanların benim zihnimi okuduklarını düşünüyor iletişimi mahfediyorum. ayrıca benim hakkımdaki düşüncelerinden bir türlü emin olamıyor aynı konu hakkında tekrar tekrar sorular soruyorum. geceleri kilitlediğim kapıları elimle tekrar konrol edip tekrar bakıyorum. ayrıca çok kırılgan bir yapım var, kimseye kırıcı söz söylememeye gayret ederken kırıcı bir söz de duymak da beni yıkıyor. bilgilerinize ihtiyacım var. saygılar.
#32 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 28-06-2015 13:21
Alıntılandı deniz:
cok stresli durmlrda kendiliğinden konuşma ama bunun farkında olma ne tur bi hastalıktır kaygı bozukluğuna giriyor acaba

Bu dediğiniz şey bir tür stresle başa çıkma yöntemidir. Bir nevi sesli düşünme de diyebiliriz. Size bir zararı yoksa herhangi bir şey yapmaya gerek yok.
Saygılarımla.
#33 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 28-06-2015 13:34
Alıntılandı meyra:
Merhaba, ben 17 yaşındayım ve çok uzun zamandır psikolojik sorunlarım var. Bir an her şeye gücüm yeter diye düşünürken iki dk sonra artık yaşamaya enerjim yok gibi hissediyorum. Hiçbir şey günümü mahvedemez, çok mutlu ve iyiyim derken çok geçmeden ağlamaya başlayıp intihar düşünceleri arasında boğulmaya başlıyorum. Olmayan şeylerin varlığını sezdiğim de çok oluyor.. şu an yurtdışındayım ve burada rahatlıkla konuşabileceğim, beni anlayabilecek bir psikolog veya psikiyatrist yok. Bu yüzden uzun zamandır kendi kendimi çözmeye çalışıyorum.. Bipolar bozukluk belirtileri mi bunlar? Türkiyeye dönüp bir psikiyatra danışana dek ne yapmamı önerirsiniz?

Merhaba, yaşadığınız sıkıntıları gayet iyi anlıyorum. Tarif ettiğin şikayetlere bakılırsa senin şu an mix (karma) bir duygudurum atağı geçirmekte olduğunu düşünüyorum. Bu durum insana çok sıkıntı vermektedir. Bulunduğun ülkede gidebileceğin veya derdini anlatabileceğin bir psikiyatri hekimi yoksa sana tavsiyem online (MSN, Skype vb.) olarak Türkiye den bir psikiyatri hekimi ile iletişime geçmendir. Türkiye de online görüşme yapan psikiyatri uzmanları vardır. Biraz araştırırsanız rahatlıkla bulabilirsiniz.
#34 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 28-06-2015 13:51
Alıntılandı Maya:
Merhaba ben maya 12 yaşındayım yardima ihtiyacim var çünkü muhtesem bi günün ardinda bi anda uzuluyorum ve sebepsiz yere aglamak istiyorum. Bazen ölmek istiyorum ruhumun disari cikmasini istiyorum ve gercekden en sonunda birşey yokken lanet olsunki niye böyleyim arastirdim ve duygudurum bozukluğu cıktı karsima. Ablamda zamaninda gitti psikoloğa, üstüne cok gittiler. Şimdi bende istesem ablandan etkilendin diyicekler. Ailemlede paylaşamiyorum. Tek isteğim normal insanlar gibi yasamak mutlu gunlerimi zehit etmemek, hemen sinirlenmemek, arkadaslarimi kirmamak ve en onemlisi de bu yaşta intihar duygusundan kurtulmak. Ne olur bana yardim edin, ne yapicagimi bilmiyorum en son intihar dusuncesinden 3 saatte vazgecdim ve ellerim titredi gercekden. Artik bundan sonra yapabilicegime inanmıyorum, cok enerjik oluyorum sonra sanki bi anda enerjimi çekiyolar ve ben üzülüyorum ne olur yardim edin

Sevgili Maya sana önerim bir an önce bir Çocuk Psikiyatrisi uzmanına başvurman ve tedavi olmaya başlamadır. Eğer bulunduğun yerse Çocuk Psikiyatrisi uzmanı yoksa Erişkin Psikiyatrisi uzmanına da başvurabilirsin . Uygun bir tedavi ile bu şikayetlerinin çoğu geçecektir.
#35 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 28-06-2015 14:08
Alıntılandı simge:
Merhaba, iki ay önce doktora gittim bipolar tip 2 teşhisi koydular ancak asıl rahatsız olduğum konuyu göremediler. Herhangi bir atağım olmamasına rağmen her zaman iletişimim sırasında insanların benim zihnimi okuduklarını düşünüyor iletişimi mahfediyorum. Ayrıca benim hakkımdaki düşüncelerinden bir türlü emin olamıyor aynı konu hakkında tekrar tekrar sorular soruyorum. geceleri kilitlediğim kapıları tekrar konrol edip tekrar bakıyorum. ayrıca çok kırılgan bir yapım var, kimseye kırıcı söz söylememeye gayret ederken kırıcı bir söz de duymak da beni yıkıyor. bilgilerinize ihtiyacım var. saygılar.

Merhaba, terfi ettiniği şikayetleri hekiminiz de paylaştınız mı? Eğer paylaştıysanız size bu şikayetleriniz le ilgili bilgi verirdi büyük ihtimalle. Bu şikayetleriniz de yine duygudurum bozukluğu ile ilişkili olabilir. Bazen bipolar bozukluğa düşünce okunması gibi psikotik belirtiler veya takıntı zorlandı belirtileri eşlik edebilir. Ayrıca çok kırılgan ve alınganlık olmanızın nedeni de ya bulunduğunuz çökkün ruh hali ya da kişilik özelliklerinizd en kaynaklanabilir . Bu şikayetleriniz için ilaç tedavisi ile birlikte ayrıca psikoterapi desteği de alabilirsiniz.
#36 simge 29-06-2015 16:01
doktorlarım benim pek açıklama yapmama izin vermiyor konuşmaları kısa kesiyorlar konuyu dağıtmayalım diyorlar. ayrıca sadece sordukları soruları cevaplamak zorundaymışım. derdimi anlatamıyorum. 2 ay içerisinde 4 uzman psikiyatr, 3 sinir doktoru, 1 doçente göründüm. sinir doktorları hiçbir şeyim olmadığını sinirlerimin yıprandığını söylüyorlar. psikiyatrlarınd a yanlış teşhis koymalarından korktuğum için tekrar gidemiyorum. nootropill diye bir ilaç kullandım hiç bir şeyim kalmadı. tekrar aynı şeyleri yaşamaktan korkuyorum. saygılar.
#37 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 30-06-2015 15:09
Merhaba Simge hanım,
Psikiyatristlerin yanlış teşhis koymasından endişe duymanıza gerek yok. Tedavinizin aksamasından veya tedavi olamamaktan endişe edin bence. Kendinize bir psikiyatri uzmanı seçin ve düzenli kontrollere ve takiplere gidin.
Saygılarımla.
#38 filiz hızarcı 12-07-2015 14:57
51 yasında emeklı ve menapozdayım. tek ebeveyn olarak buyuttugum oglum unv terkettı.evde hıc bırsey yapmıyor .tedavı altındayken ,efexor 150 ,sankı daha kotu oldu.ben de lamıctal 100 kullanıyorum .ortamdan kacamıyorum .oglumun durumunu kaldıramıyorum .fazla hassas ve mutsuz bır anne oldum normalde arkadaslarım benı polyanna tanımlardı ama ıcım de bır yerlerde hep huzun vardı .oglum da bana benzedı,suclu hıssedıyorum .ne yapmam lazım .bılemıyorum,co k bunaldım.
#39 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 20-07-2015 14:12
Merhaba Filiz Hanım,
Size tavsiyem oğlunuzu bir an önce bir psikiyatri hekimine götürün. Oğlunuzada büyük ihtimalle duygudurum bozukluğu var. Şu an da depresif nöbette olabilir. Siz Lamictal i duygudurum bozukluğu için kullanıyorsanız Oğlunuza da bu ilaç başlanabilir. Ama bu ilacı kendi kafanıza göre kullanmayın bir psikiyatristin takibi ve kontrolü altında kullanmanızı tavsiye ederim.
Saygılarımla.
#40 İbrahim 17-10-2015 07:02
öncelikle selamlar 20 yaşındayım el titremesi,aşırı sinirlilik,haya ttan bıkma,kendime zarar verme vb. şikayetlerden ötürü yaklaşık 2-3 sene depresyon tedavisi gördüm farklı doktorlar tarafından abizol,anafrani l,xetanor ve hatırlayamadığı m ilaçlar daha kullandım fakat bu ilaçlar bende fazla uyku oluşturmasından dolayı yada kendimi harika hissetmem sebebiyle tedavimi sürekli kestim.Anadolu lisesinden 16-18 yaşlarımda hasta olmamdan dolayı başarısızlığım ile meslek yüksek okuluna geçtim ve burayıda bitirdim.Fakat bu hastalık ne ise peşimi bırakmıyor.haft alarca süren mutluluk hallerimde özgüvenim aşırı yüksek,kendime özen gösteriyorum,,ç ok fazla konuşur,,eğleni rim,gece uyumam.Maddi durumum çalışma isteği olmadığı için kötü, yinede elime geçen parayı sonuna kadar kısa sürede harcarım.Lakin bazen en ufak şeyi kafama takar,ailemi ve arkadaşlarımı kırıcı söz davranışlarda bulunurum.Arkad aş çevre geniştir ayrıca müzik ile uğraşıyorum.Zam an geçtikçe durduk yere veya olaylar çerçevesinde sıkıntı halleri,geleceğ im hakkında endişeler,suçlu luk yada suçlama hissi oluşuyor.20 güne askerim hastalıktan nasıl kurtulabilirim saydığım ilaçlar olmadan yardım ederseniz sevinirim.
#41 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 22-10-2015 17:03
Merhaba İbrahim bey,
Tarif ettiğiniz şikayetler Bipolar Mizaç Bozukluğu şikayetleridir. Saydığın ilaçlar arasında duygurum düzenleyici ilaç göremedim. Bipolar Mizaç Boukluğu olan hastaların mutlaka bir duygudurum düzenleyici ilaç kullanması gerekir. Aksi taktirde sizin de söylediğiniz gibi duygudurumu sık sık yükselir veya çöküşe geçer. Tavsiyem psikiyatri uzmanına gitmeniz ve duygudurum bozukluğu olduğunuzu söyleyin ki size bir duygudurum düzenleyici ilaç başlasın. Ayrıca bölgenizdeki askeri hastanenin psikiyatri uzmanına şikayetlerinizi anlatırsanız askere gidişiniz ertelenebilir.
Saygılarımla.
#42 ece 23-10-2015 16:55
Merhabalar ilk önce ben bundan 5 yıl önce depresyon tedavisi gördüm intihar düşüncem olduğu için ilk çapa hastanesinde yatışım oldu ve orada şiddet gördüm 3 kere izmit umuttepede tedavi gördüm sonra npistanbulda duygu durum bozukluğu denildi ekt ve tmu gördüm arada sırada iyi oluyordum en son ise sakaryda lityum ilacı verildi 22 ağustos 2015 te intihar ettim yoğun bakıma kaldırıldım bu 4 gündür ise yine aynı duygular içerisindeyim depakin 1000 mg kullanıyorum ne yapmam gerekiyor hiç bilmiyorum kendi işimi kurdum evden satış yapıyorum ama o bile fayda etmiyor ben artık yoruldum 5 yıldır uğraşıyorum hem ben hem ailemi yormaktanda nefret ediyorum ne olur yardımcı olun
#43 Enise Arici 17-11-2015 00:55
Mutsuzum. Yalnız kaldigim zamanlarda çoğunlukla ağlıyorum yada kendini tutup gözlerim dolmasıyla yetiniyorum. Yalnız kaldığım zaman düşünmekten beynim catliyor.hatta bazen konuşuyorum bile. Ama bi ortama girdiğinde yada ailenin yanında hic bisey yokmuş gibi davraniyorum. Hatta aslında için kan ağlarken insanlara karşı gülmek beni daha da kötü yapıyor. Aileme anlayamayacağım ız şeyler yaşadım. Erkek arkadaşımla ilgili. Bu yüzden kimseden yardım alamıyorum.sele ctra 50 içmeye başladım. Bazen iyi geliyor baxdnde mide bulantısı kalp çarpıntısı uykusuzluk yapıyor. Yorumunuzu bekliyorum..
#44 rabia 02-01-2016 19:47
Merhaba 16 yaşındayım.Baze n aşırı mutlu oluyorum bazense hiçbir neden yokken içimde bir sinir oluyor oturup ağlıyorum.Çok sevdiğim annem gözüme itici geliyo sanki nefret ettiğim bi insanmış gibi.Çok uyuyorum akşam erken sile yatsam uyku bana yetmiyo.Çok yanlız hissediyorum hasta olmaktan çok korkuyorum.Yard ım edin lütfen.
#45 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 12-01-2016 22:55
Alıntılandı ece:
Merhabalar ilk önce ben bundan 5 yıl önce depresyon tedavisi gördüm intihar düşüncem olduğu için ilk çapa hastanesinde yatışım oldu ve orada şiddet gördüm 3 kere izmit umuttepede tedavi gördüm sonra npistanbulda duygu durum bozukluğu denildi ekt ve tmu gördüm arada sırada iyi oluyordum en son ise sakaryda lityum ilacı verildi 22 ağustos 2015 te intihar ettim yoğun bakıma kaldırıldım bu 4 gündür ise yine aynı duygular içerisindeyim depakin 1000 mg kullanıyorum ne yapmam gerekiyor hiç bilmiyorum kendi işimi kurdum evden satış yapıyorum ama o bile fayda etmiyor ben artık yoruldum 5 yıldır uğraşıyorum hem ben hem ailemi yormaktanda nefret ediyorum ne olur yardımcı olun

Merhaba,
Anladığım kadarı ile sizde Duygudurum Bozukluğu var. Buna bağlı sık sık Depresyon atakları geçirmektesiniz . Bu tarif ettiğiniz şikayetleriniz ve intihar düşünceleriniz de bu dönemde oluyordur. Size tavsiyem ilaçlarınızı düzenli kullanın ve sık aralıklarla psikiyatri hekimi kontrollerinize gidin. Geçmiş olsun.
Saygılarımla.
#46 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 12-01-2016 23:08
Alıntılandı Enise Arici:
Mutsuzum. Yalnız kaldigim zamanlarda çoğunlukla ağlıyorum yada kendini tutup gözlerim dolmasıyla yetiniyorum. Yalnız kaldığım zaman düşünmekten beynim catliyor.hatta bazen konuşuyorum bile. Ama bi ortama girdiğinde yada ailenin yanında hic bisey yokmuş gibi davraniyorum. Hatta aslında için kan ağlarken insanlara karşı gülmek beni daha da kötü yapıyor. Aileme anlayamayacağımız şeyler yaşadım. Erkek arkadaşımla ilgili. Bu yüzden kimseden yardım alamıyorum.selectra 50 içmeye başladım. Bazen iyi geliyor baxdnde mide bulantısı kalp çarpıntısı uykusuzluk yapıyor. Yorumunuzu bekliyorum..

Merhaba,
Anladığıma göre şu an zor bir dönem geçriyorsunuz. Bu sıkıntılarınızl a başa çıkabilmek ve üstesinden gelebilmek için profesyonel yardım alabilirsiniz. Bir psikiyatri uzmanına ve ya bir psikoloğa başvurarak şuan yaşamakta olduğunuz sorunları anlatabilirsini z ve sorununza yönelik çözüm yolları bulabilme imkanınız olur. Gerekirse ilaç desteği ile bu dönemi daha rahat atlatabilirsini z. Geçmiş olsun.
Saygılarımla.
#47 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 12-01-2016 23:14
Alıntılandı rabia:
Merhaba 16 yaşındayım.Bazen aşırı mutlu oluyorum bazense hiçbir neden yokken içimde bir sinir oluyor oturup ağlıyorum.Çok sevdiğim annem gözüme itici geliyo sanki nefret ettiğim bi insanmış gibi.Çok uyuyorum akşam erken sile yatsam uyku bana yetmiyo.Çok yanlız hissediyorum hasta olmaktan çok korkuyorum.Yardım edin lütfen.

Merhaba Rabia,
Tarif ettiğin şikayetlerine bakılırsa sende duygudurum dalgalanması oluyor. Bu şikayetlerin Duygudurum Bozukluğunun ön habercisi olabilir. Sana önerim ailenle de bu şikayetlerini ve yaşadıklarını paylaş ve bir Çocuk Psikiyatrisi uzmanı vaya Erişkin Psikiyatrisi uzmanına giderek tedavi yardımı al. Uygun tedavi ile bu duygudurum dalgalanmarı düzelecektir. Geçmiş olsun.
Sevgilerimle.
#48 Nigar Aydemir 20-01-2016 22:01
Merhaba ben yaklaşık 6yıldır bipolar ım kesin bir tedavisi varmı birde kızım 14 yaşında kendini zaman zaman çok yanlız hissediyor kolay kolay arkadaş edinemiyor bazende nedensiz içimden ağlamak geliyor deyip odasına gidiyor ve yarım saatten fazla ağlıyor ama çok küçük şeylerden mutlu oluyor normal mi ha unutmadan ben 20 aydır eşim den boşandım ve yeniden evlenmek istiyorum ama sevgilim hastalıgım konusunda endişeli ileride problem olur mu diye son 2.5 3 senedir her hangi bir atak geçirmedim sadece risperdal Kosta 25 mg kullanıyorum ve evlenmem de bir sakınca yok ise çocuk yapabilirmiyim ilginiz için teşekkür ederim
#49 Aysegül 21-01-2016 21:46
Arkadaşlarımlay ken gülüyorum ama içimden hiç gülmek gelmiyor çoğu zaman durup durup gözlerim doluyor ve ağlamaya başlıyorum.Aile mdeki ve çevremdeki çoğu insanla tartışmaya başlıyorum.Kala balık ortamlar beni eskisindende çok rahatsız ediyor ama yalnız kalıncada kendimi çok kötü hissediyorum.Bi r psikiyatriste gitmeyi düşünüyorum ama kendimi insanlara açamıyorum napıcam bilmiyorum
#50 CansuKandemir 23-01-2016 14:58
Çok garip bir duygu,mesela bir arkadşımı sinirlendirdiği mde kendimi suçlu hissedip birden ağlamaya başlıyorum.Sebe psiz yere korkuyorum bazen,nasıl tabir edilir bilmiyorum ama sonsuzluktan korkuyorum bazen.İstedğim saatte uyuyup uyanayım ya çok enerjik oluyorum ya da çoık uykusuz ama genellikle uykusuz.İnsanla rı sevdiğimi biliyorum ama bunu hissetmiyorum.Y ardım edin lütfen
#51 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 23-01-2016 16:51
Alıntılandı Nigar Aydemir:
Merhaba ben yaklaşık 6yıldır bipolar ım kesin bir tedavisi varmı birde kızım 14 yaşında kendini zaman zaman çok yanlız hissediyor kolay kolay arkadaş edinemiyor bazende nedensiz içimden ağlamak geliyor deyip odasına gidiyor ve yarım saatten fazla ağlıyor ama çok küçük şeylerden mutlu oluyor normal mi ha unutmadan ben 20 aydır eşim den boşandım ve yeniden evlenmek istiyorum ama sevgilim hastalıgım konusunda endişeli ileride problem olur mu diye son....

Merhaba Nigar hanım,
Kızınızdaki sadece bu şikayetlere bakarak onda Bipolar Bozukluk var demek mümkün değildir. Kızınızdaki bu şikayetler devam edecek olursa onu bir Çocuk veya Erşkin Psikiyatrisi uzmanına götürmenizi öneririm. Bipolar bozukluğun tedavisi belirli ilaçları düzenli ve uzun süre kullanmakla olur. Bunu bir nevi Tansiyon hastalığı gibi düşünün. İlaçlarınızı düzenli kullanırsanız ve belirli aralıklarla kontrollere giderseniz tansiyonunuz (duygudurum) dengede gidecektir. Eğer tedavinizi düzenli kullanmazsanız tansiyonunuz (duygudurum) dengesiz olur. Gebe kalabilirsiniz ama bu konuyu sizi takip ve tedavi eden hekimle konuşarak karar vermenizi öneririm.
Saygılarımla.
#52 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 23-01-2016 16:56
Alıntılandı Aysegül:
Arkadaşlarımlayken gülüyorum ama içimden hiç gülmek gelmiyor çoğu zaman durup durup gözlerim doluyor ve ağlamaya başlıyorum.Ailemdeki ve çevremdeki çoğu insanla tartışmaya başlıyorum.Kalabalık ortamlar beni eskisindende çok rahatsız ediyor ama yalnız kalıncada kendimi çok kötü hissediyorum.Bir psikiyatriste gitmeyi düşünüyorum ama kendimi insanlara açamıyorum napıcam bilmiyorum

Merhaba Ayşegül Hanım,
Tarif ettiğiniz şikayetlere bakılırsa sizde Depresyon olduğunu düşünüyorum. Size önerim bir an önce bir psikiyatri hekimine başvurun ve tedavi olmaya başlayın. Tedaviden çok fayda gireceğinize emin olun. Geçmiş olsun.
Saygılarımla.
#53 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 23-01-2016 17:01
Alıntılandı CansuKandemir:
Çok garip bir duygu,mesela bir arkadşımı sinirlendirdiğimde kendimi suçlu hissedip birden ağlamaya başlıyorum.Sebepsiz yere korkuyorum bazen,nasıl tabir edilir bilmiyorum ama sonsuzluktan korkuyorum bazen.İstedğim saatte uyuyup uyanayım ya çok enerjik oluyorum ya da çoık uykusuz ama genellikle uykusuz.İnsanları sevdiğimi biliyorum ama bunu hissetmiyorum.Yardım edin lütfen

Merhaba Cansu Hanım,
Tarif ettiğiniz şikayetlere bakılırsa sizin şu Depresyon geçirmekte olduğunuzu düşünüyorum. Bu şikayetleriniz için bir psikiyatri uzmanına başvurmanızı ve tedavi yardımı almanızı öneririm. Geçmiş olsun.
Saygılarımla.
#54 Danışanın biri 25-01-2016 15:22
Ben on dört yaşındayım. Bu yıl başlayan ani ruh değişimlerim var. Bir anda dünyanın en mutlu insanı olurken bir anda mutsuz oluyorum. Bazen kendimi bir boşlukta gibi hissediyorum. Ailemle vakit geçirmek istemiyorum, hep yanlız kalmak istiyorum. Her şeyden çabucak sıkılmaya başladım. Bazen kendimi tanımıyormuş gibi hissediyorum. Çabucak sinirlenip bağırıp çağırıp hakaretler etmeye başladım. Hiçbir şeyden zevk almamaya başladım. Benim sorunum Ne? Biraz araştırma yaptım ve bipolar bozukluğundaki belirtilerin bana uyduğunu gördüm. Lütfen cevaplayın.
#55 sevda 18-02-2016 21:48
Ben bir kaç aydır kendimi bazen çok güçlü ve yetenekli ,özgüvenli buluyorum bazen bir çöküşe geçiyor kendimi değersiz hissediyorum kendi kendime "ölsem ne olur ki annem ....kızından kurtulur , arladaşım ..... arkadaşından kurtulur zaten ben bir hiçim " gibi şeyler söyleyerek saatlerce ağlıyorum ...kendimi hayattan sıkılmış hissediyorum bazen yaşamanın hiç bir anlamı olmadığını düşünüyorum. ..rutinlerimi hep aksatıyorum nerdeyse hiçbir şeyi önemsemiyorum. Her şey bitsin istiyorum. Bazen odama çekilip nedensiz ağlıyorum. .Bir de bazen başka dünyalarda yer almak istiyorum mesela geçen gün bir ormanda hayvan arkadaşlarımla güle oynaya yaşamak istemiştim , başka bir gün ıssız bir arazide küçücük bir kulubede tek başıma yaşamayı istemiştim. ....lütfen yardım edin ben tüm bu yaptıklarıma anlam veremiyorum yardım edin lütfen
#56 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 11-03-2016 17:40
Alıntılandı Danışanın biri:
Ben on dört yaşındayım. Bu yıl başlayan ani ruh değişimlerim var. Bir anda dünyanın en mutlu insanı olurken bir anda mutsuz oluyorum. Bazen kendimi bir boşlukta gibi hissediyorum. Ailemle vakit geçirmek istemiyorum, hep yanlız kalmak istiyorum. Her şeyden çabucak sıkılmaya başladım. Bazen kendimi tanımıyormuş gibi hissediyorum. Çabucak sinirlenip bağırıp çağırıp hakaretler etmeye başladım. Hiçbir şeyden zevk almamaya başladım. Benim sorunum Ne? Biraz araştırma yaptım ve bipolar bozukluğundaki belirtilerin bana uyduğunu gördüm. Lütfen cevaplayın.

Merhaba,
Tarif ettiğiniz şikayetler sizin şuan duygudurum dalgalanması yaşadığınızı düşündürüyor. Bu şikayetlerinizi n nedenini belirlemek için ayrıntılı psikiyatrik ve psikolojik değerlendirme yapılması uygun olur. Size önerim bir Çocuk Psikiyatrisi veya Psikiyatri uzmanına başvurmanız ve yardım almanızdır. Geçmiş olsun.
Saygılarımla.
#57 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 11-03-2016 17:47
Alıntılandı sevda:
Ben bir kaç aydır kendimi bazen çok güçlü ve yetenekli ,özgüvenli buluyorum bazen bir çöküşe geçiyor kendimi değersiz hissediyorum kendi kendime "ölsem ne olur ki annem ....kızından kurtulur , arladaşım ..... arkadaşından kurtulur zaten ben bir hiçim " gibi şeyler söyleyerek saatlerce ağlıyorum ...kendimi hayattan sıkılmış hissediyorum bazen yaşamanın hiç bir anlamı olmadığını düşünüyorum. ..rutinlerimi hep aksatıyorum nerdeyse hiçbir şeyi önemsemiyorum. Her şey bitsin istiyorum. Bazen odama çekilip nedensiz ağlıyorum. .Bir de bazen başka dünyalarda yer almak istiyorum mesela geçen gün bir ormanda hayvan arkadaşlarımla güle oynaya yaşamak istemiştim.....

Merhaba,
Tarrif ettiğiniz şikayetlerinize bakılırsa sizde duygudurum dalgalanmaları olmaktadır. Bazen çoşma şeklinde bazen çökme şeklinde. Bu da sizde olası bir Bipolar Mizaç Bozukluğu olabileceğini düşündürmektedi r. Bu konuda kesin bir şey söylemek için ayrıntılı psikiyatrik muayene yapılması gerekir. Size önerim bir Psikiyatr uzmanına başvurmanız ve tedavi yardımı almanızdır. Geçmiş olsun.
Saygılarımla.
#58 dolunay 28-04-2016 17:22
sürekli ağlıyorum aşırı sinirleniyorum ve sürekli bi ayna karşısında kendi kendime senaryolar yazıp kafamda onu yaşıyorum insanlara katlanamı yorum
#59 gizem 17-05-2016 23:07
Merhabalar,

19 yaşındayım yaklaşık 1 aydır kendimi hiç iyi hissetmiyorum,f akat son 2 haftadır bu durum daha yoğun. Kendimi zihnen çok yorgun ve bitkin hissediyorum. Hayatta zevk almıyorum yaşamamın bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Kimsenin dürüst olduğunu düşünmüyorum ve bu durumu düşündükçe sinirleniyorum. en ufak bir şey de sinirlenip ağlıyorum. Son 2 haftadır yoğun bir şekilde unutkanlık yaşıyorum ( gittiğim yerlerde telefonumu unutma, en basit mat işleminin cevabını bulamama,( örn 16/2) sağım ne taraftı diye 2 dk düşünme vb.)
zihnimde sürekli düşünceler var(yaşamadığım bir olayı yaşamış gibi düşünüp aklıma gelmesi) bir şeye odaklanmakta güçlük çekiyorum.

bilgilendirirse niz sevinirim.. Teşekkürler
#60 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 24-05-2016 16:00
Merhaba Gizem hanım,
Tarif ettiğiniz şikayetlerinize bakılırsa sizin şu an Depresyon geçirmekte olduğunuzu düşünüyorum. Ama kesin bir şey söylemek için ayrıntılı psikiyatrik değerlendirme yapılması gerekir. Size önerim bir an önce bir Psikiyatri uzmanı hekime başvurun ve bu şikayetleriniz için yardım almaya başlayın. Uygun bir tedavi ile (ilaç ve/veya psikoterapi) bu şikayetlerinizd en kurtulabilirsin iz. Geçmiş olsun.
Saygılarımla.
#61 Nazgül 28-05-2016 20:28
Kendimi genel olarak bir mutlu bir üzgün hissediyorum.Oy le anlar oluyorki mutluluktan ucasim geliyor.Ama kimi zamanda ortada hiçbir sey yokken aglayasim,bir basima cok uzak yerlere gidesim geliyor.Kendi kendime cok sik konusuyorum.Har aretli bir sekilde kendi kendime tartisiyorum.Ke ndimle konusabilmek icin saatlerce odamdan cikmiyorum.Evde hep yalniz kalmak istiyorum.Hayal i karakterler yaratip onlarla konusuyorum.Bir anda herkes yok olsun istiyorum.Bazen de herkesi kucaklamak.Ve bu duygu durumlarim cok sik oluyor.Bazen cok sessizlesiyorum icime kapaniyorum.Ann em bu hallerimden cok korkuyor.Onun icin buraya yazdim.Ben bir sorunum oldugunu dusunmuyorum.Am a yinede bilgiye ihtiyacim var.Tesekkur ederim.
#62 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 29-05-2016 00:51
Merhaba Nazgül hanım,
Tarif ettiğiniz şikayetlere bakılırsa sizde Duygudurum Bozukluğu olduğunu düşündürüyor. Ancak kesin bir şey söylemek için ayrıntılı psikiyatrik muyene yapılması gerekiyor. Size önerim bir an önce bir psikiyatri hekimine başvurun ve gerekirse bu şikayetleriniz için tedavi yardımı alın. Uygun bir tedavi ile bu şikayetleriniz düzelecektir diye düşünüyorum. Geçmiş olsun.
Saygılarımla.
#63 hilal 17-06-2016 23:23
5 ay önce çok yakınımı kaybettim. benim son 5 aydır intihar düşüncelerim oluyor. kimsenin beni sevmdiği düşüncelerine kapılıyorum ve kendimi değersiz görüyorum. bazen çok enerjik oluyorum ve düşünmeden bişeyler yapıyorum bazen de ani bir çöküş yaşıyorum mesela 3 gündür her gece hayattan ne kadar sıkıldığımı söyleyip duruyorum ve yoruluyorum bi anda her şeyden. bazen çok hızlı konuşuyorum kendimi kontrol edemeden. bir anda mutlu olup bi anda mutsuz oluyorum ve öfkemi kontrol edemiyorum. sevdiklerimle hep kavga etmeye başladım ve sinirlerime hakim olamıyorum.
#64 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 18-06-2016 09:29
Merhaba Hilal hanım,
Tarif ettiğiniz şikayetlere bakılırsa siz şu an Duygudurum Bozukluğu rahatsızlığı geçiriyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Size önerim bir an önce bir Psikiyatri hekimine başvurun ve bu şikayetleriniz için tedavi yardımı almaya başlayın. Geçmiş olsun.
Saygılarımla.
#65 Su 21-06-2016 01:25
Merhaba. üç sene önce depresyon nedeniyle psikoloğa gitmeye başlamıştım, bir senedir gitmiyorum fakat ilaç kullanmaya devam ediyorum. Ancak yaşadığım şeyin depresyondan farklı bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Bir şeye ya da kendime sinirlendiğimde bi yerlerimi keserdim ve bunu yapmak beni rahatlatırdı, bunu birkaç aydır kendimi zorlayarak yapmıyorum. Genel olarak mutsuz bir insanım, en küçük şeyleri dert edip haftalarca gözlerim dolu dolaştığım oluyor ki bu çok yorucu. Bazen de kısa süreli olsa da dünyanın en dertsiz tasasız mutlu insanı olup çevreme neşe saçıyorum ve bu gerçek ben değilmişim gibi geliyor. Mutsuz olduğum dönemlerde herkese çok kötü davranıyorum ve bunu fark etsem de engelleyemiyoru m. Herkesi kendimden nefret ettiriyorum,ken dimi sevdiğim de söylenemez.Mutl u olup on dakika sonra çöktüğüm zamanlar oluyor. Her şeyi biliyormuş gibi davrandığımın farkındayım ve bunu engelleyemiyoru m,bazen narsist olduğumu düşünüyorum. Bir seneden uzun zamandır öfke kontrol sorunu yaşıyorum,her şeye sinirleniyor ve kendime zarar veriyorum ama insanlara zarar vermek de aklımdan geçiyor.Otobüst eyken,sahildeyk en vesaire,ortama göre ölümümü tasarlıyorum.Yo rumunuzu bekliyorum, teşekkürler.
#66 toprak 26-06-2016 04:29
Merhabalar 3 yıllık evliyim ve 2 yaşında oğlum var.. bendede şöyle oluyor yorgunluktan ve sıkıntıdan oldugunu dusunuyordum fakat yazılanları okuyunca karamsarlıga düştüm..oglum dogdunda onu nasıl büyütürüz nasıl bakabiliriz üstesinden gelebilirmiyiz diye düşünüp ağlardım..şuand a bazen çok mutlu oluyorum eşimle bazende hiçbişey yokken kafaya takıyorum ufacık şeyleri kaçıp gidesim geliyor kimse olmadan yanımda.. nedensiz ağlıyabiliyorum bi filmin en saçma yerinde..Bigün uyandıgımda acaip mutlu ertesi günüde tam tersi berbat uyanabiliyorum. .yataktan çıkmak istemiyorum bazen..ama bazende arkadaşlarımla yada eşimle dışarı çıktgımızda eve girmek istemiyorum...Ö le şiddetli öfkelerim falan yok aama yada ani çıkışlarım falan..yinede merak ettim
#67 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 26-06-2016 12:50
Alıntılandı Su:
Merhaba. üç sene önce depresyon nedeniyle psikoloğa gitmeye başlamıştım, bir senedir gitmiyorum fakat ilaç kullanmaya devam ediyorum. Ancak yaşadığım şeyin depresyondan farklı bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Bir şeye ya da kendime sinirlendiğimde bi yerlerimi keserdim ve bunu yapmak beni rahatlatırdı, bunu birkaç aydır kendimi zorlayarak yapmıyorum. Genel olarak mutsuz bir insanım, en küçük şeyleri dert edip haftalarca gözlerim dolu dolaştığım oluyor ki bu çok yorucu. Bazen de kısa süreli olsa da dünyanın en dertsiz tasasız mutlu insanı olup çevreme neşe saçıyorum ve bu gerçek ben değilmişim gibi geliyor. Mutsuz olduğum dönemlerde herkese çok kötü davranıyorum ve bunu..... Otobüsteyken,sahildeyken vesaire,ortama göre ölümümü tasarlıyorum.Yorumunuzu bekliyorum, teşekkürler.

Merhaba, Tarif ettiğiniz şikayetlere bakılırsa sizde kişilik bozukluğu veya Duygudurum Bozukluğu olabilir. Özellik Borderline Kişilik Bozukluğu ile Bipolar Duygudurum Bozukluğu sık sık karışabiliyor. Size önerim tekrar bir Psikiyatri hekimine başvurun ve şikayetlerinizi anlatın. Gerekirse bu konuda psikoterapi desteği almanızı öneririm. Geçmiş olsun.
Saygılarımla
#68 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 26-06-2016 13:19
Alıntılandı toprak:
Merhabalar 3 yıllık evliyim ve 2 yaşında oğlum var.. bendede şöyle oluyor yorgunluktan ve sıkıntıdan oldugunu dusunuyordum fakat yazılanları okuyunca karamsarlıga düştüm..oglum dogdunda onu nasıl büyütürüz nasıl bakabiliriz üstesinden gelebilirmiyiz diye düşünüp ağlardım..şuanda bazen çok mutlu oluyorum eşimle bazende hiçbişey yokken kafaya takıyorum ufacık şeyleri kaçıp gidesim geliyor kimse olmadan yanımda.. nedensiz ağlıyabiliyorum bi filmin en saçma yerinde..Bigün uyandıgımda acaip mutlu ertesi günüde tam tersi berbat uyanabiliyorum..yataktan çıkmak istemiyorum bazen..ama bazende arkadaşlarımla yada eşimle dışarı çıktgımızda eve girmek istemiyorum...Öle şiddetli öfkelerim falan yok aama yada ani çıkışlarım falan..yinede merak ettim

Merhaba, Sizin tarif ettiğiniz şikayetlerinize baktığımızda sizde daha çok Depresyon olduğunu düşünüyorum. Bazen de bu depresyona kaygı belirtileri de eşlik etmektedir alnadığıma göre. Size önerim bir Psikiyatri hekimine başvurun ve tedavi yardımı alın. Tedavi ile bu şikayetleriniz düzelecektir diye düşünüyorum. Geçmiş olsun.
Saygılarımla.
#69 Yasemin 21-04-2017 12:34
Ben 15 yaşındayım güzel bir lise kazandım ben dehb hastalığından şüpelebdim ilk baş ama bipolara daha çok benziyor örneğin geçen haftalarda o kadar enerjiğim ki yerimde duramıyordum çok mutluydum su an neden hayattayız ki nasılsa ölüyoz düşüncesi var saçma sapan yerlerde gözlerim doluyor aklıma kötü kötü şeyler geliyor uyku benim için çok değerlidir normalde ama uyumadan önce ben neden böyleyim diye düşünmeden edemiyorum liseye geçtim ilk hafta ilk gün sosyalleşme gurubu oluşturdum hepsiyle tanıştım fakat şu an sınıfta arkadaşım yok çok konuşuyorum kendimi kaybediyorum bazen hemde düşünmeden konuşuyorum söylememem gereken şeyleri söylüyorum bazen de ağzımı açasım gelmiyor ailem bunun sorumlusu benim olduğumu ve istediğim anda çok düzenli çok sorumlu çok iyi biri örnek biri haline gelebileceğimi düşünüyor ben bunu yapmak için beynimde ne kadar uğraş verirsem o kadar başarısız oluyorum ve benim uğraşımı göremiyorlar yinede bazen herşeye rağmen çok sevildiğimi düşünüp yine en enerjik şekilde olabiliyorum düşüncelerimi toparlayamıyoru m internetten rahatlamak için videolar dinliodum bi ara ama şimdilerde o da işe yaramıyo sıkıldım hayattan kendiliğinden geçermi
#70 Uzm. Dr. Mustafa CANBAZOĞLU 22-04-2017 17:08
Merhaba Yasemin,
Tarif ettiği şikayetler bu yaşlardaki bir çok gençte olabilecek şikayetlerdir. Ergenlik döneminde bazen bu gibi duygururumu dalgalanmalrı olabilmektedir. Eğer bu şikayetlerin ara ara oluyor ve senin günlük işlevselliğini çok etkilemiyorsa herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur ve zamanla geçecektir. Ancak bu şikayetlerin uzun süre ve sık devam ediyorsa ve senin günlük işlevselliğini olumsuz etkiliyorsa sana önerim bir Çocuk Psikiyatrisi veya Erişkin Psikiyatrisi uzmanına başvurarak bu şikayetlerin için yardım alabilirsin. Geçmiş olsun.
Savgilerimle.
#71 Elif Ç. 04-07-2017 20:09
Merhaba. Yaklaşık 1 ay kadar önce psikiyatriden randevu almıştım ama bazı acil durumlar olunca iptal ettirmek zorunda kalmıştım. Şimdi yeniden randevu alıp görüşmeli miyim bilemiyorum, bir tarafım o günden bugüne biraz daha toparladığımı ve kendime yardımcı olmam gerektiğini söylerken diğer tarafım iyi falan olmadığımı ve yardımın şart olduğunu söylüyor. Kendimi bildim bileli dengesiz bir karaktere sahibim, değişken ruh halleri, kararsızlık, çabuk sıkılma, enerjik ya da yorgun olma, aşırı öfke, birden fazla konuya eğilim ve çok fazla düşünme gibi durumlar var özet geçmem gerekirse. Ayrıca uyku problemleri de cabası. Ama bu durumlar bana çok anormal gelmiyordu açıkçası. Özellikle son 5 senem biraz tuhaf geçti, yani yaklaşık olarak 20'li yaşlarımın başı oluyor. Birkaç ay önce yani sonbahar kış aylarında yorgunluk, sinir, mutsuzluk gibi durumlar çok baskındı hiçbir şeyi isteyerek yapmıyordum. İlkbahar ve yaz aylarında ise durum tersine döndü, aşırı canlılık enerji hali, sürekli aktif olma isteği -hem fiziksel hem zihinsel anlamda-, çok konuşma vb durumlar daha baskın olmaya başladı. Ve ben kendimi kontrol etmekte güçlük çekmeye başladığımı farkettim. Sizce ne yapmalıyım?

Yorum yapma yetkiniz yoktur.

BİLGİLENDİRME

Bu site ruh sağlığı alanında insanlarımızı bilgilendirmek, eğitmek ve yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır. Bu sitede size verilen bilgiler sizi tedavi amacına yönelik değildir. Bir sorununuz varsa öncelikle ruh sağlığı alanında çalışan uzman bir kişiye başvurmanızı öneririz.

Ziyaretçi Sayısı

01.11.2009 tarihinden itibaren gelen ziyaretçi sayısı
1920876
BugünBugün74
DünDün202
Bu HaftaBu Hafta74
Bu AyBu Ay6519
ToplamToplam1920876
Çevrimiçi Ziyaretçi: 2